Tác giả

author_empty

Bà Tiêu Yến Trinh

NHÀ SÁNG LẬP VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
author_empty

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
author_empty

Ông Andree Mangels

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN – VIỆT NAM & QUỐC TẾ
author_empty

Bà Lý Ngọc Trân

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI
author_empty

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương

GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN TƯ VẤN NHÂN SỰ

Liên hệ

Bản tin

Liên hệ

Sự kiện không thể bỏ lỡ THÁNG 10 này!

The Makeover 2024 chính thức trở lại!​

Sự kiện được thiết kế dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp & nhân sự | 15 & 16.10.2024, TP.HCM

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!